GRĪDAS DĒĻI

 

 Koka suga

 Klase  Biezums,mm Platums, mm Garums, m  Cena  EUR (bez PVN)
    Ozols     A 20
 

 145
 

0.5-3.0

32.00
 B

26.00

 C 0.6-1.2  22.00
 Osis
 
 A 20

 100 / 126

0.5-3.0

 26.00
 B

 20.00

 C

0.6-1.2

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Koka suga

 Klase  Biezums,mm Platums, mm Garums, m  Cena EUR (bez PVN)
    Ozols     A 20
 

100/126
 

0.5-3.0

29.00
 B 23.00
 C 0.6-1.2 18.00

 

 

 

 

 

 

Bērzs      A/B        16          100/126    0.5-3.0           20.00          

 

 

 

GRĪDLĪSTES

 

 Koka suga  Klase  Biezums, mm  Platums, mm  Garums, mm Cena  t.m. Eur (bez PVN)
 Ozols  A  20  60  1.0-3.0  3.00
Osis  1.0-3.0  3.00

 

Koksnes mitrums (%) : 8 +/- 2

Izmēra pielaides (mm) : biezums +/-0.1, platums +/- 0.1, garums 0 +/- 40

 

Piedāvājam operatīvu grīdas segumu ieklāšanu objektā ar garantiju:

Mūsu rīcībā ir 2 kvalificētas brigādes – ar jaudu [50m2] dienā. 

 

ENGLISH

 

WOOD (PLANK) FLOOR

 

Wood

 Class  Depth,mm Width, mm Length, m  Price  EUR (without VAT)
    Oak    A 16
 

 145
 

0.5-3.0

32.00
 B

26.00

 C 0.6-1.2 22.00
 Ash
 
 A 16

 100 / 126

0.5-3.0

 26.00
 B

  20.00

 C

0.6-1.2

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Wood

 Class  Depth,mm Width, mm Length, m  Price  EUR (without VAT)
   Oak    A 16 

100/126
 

0.5-3.0

29.00
 B 23.00
 C 0.6-1.2  18.00

 

 

 

 

 

 

Birch  A/B          16           100/126    0.5-3.0  

               20.00                

 

 

  

FLOOR COVERINGS  

 Wood    Class Depth,mm Width, mm Length, m Price  1m EUR (without VAT)
Oak  A  20  60  1.0-3.0  3.00
Ash  1.0-3.0  3.00