Parkets

Ražoto parketu izmēri:

     platumā  [68 mm]

     garumā  [340 – 408mm]

     biezumā  [16mm]

 

Koksne:

     ozols, osis

  

Piegāde: Baltijas valstis, EU, Skandināvija

 

Īss klases apraksts

A * bez zariem (pieļaujami mazie  pumpurzariņi)

B * dzīvie un  saaugušie zari, serde, smalkas  plaisas